Synes du vi bør ændre den 48 år gamle lov om tatoveringer??

09 jan, 2014

bør vi ændre loven

Af Nadja Fanny

Kan det virkelig være rigtigt, at vi skriver 2014, og stadig har en lovgivning der på så mange måder, minder om et regel sæt der er skrevet af en Korsbæk beboer fra matador.?
Er det mon fordi man ikke har revuderet tanken om at vores samfund forhåbentligt har rykket sig lidt siden 1966.

Loven som blev vedtaget for knap 48 år siden nu (og som ikke har ændret sig siden) lyder således:

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Den, der tatoverer en person under 18 år, straffes med bøde eller hæfte, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.
Stk. 2. På samme måde straffes den, der tatoverer en person i hoved, på hals eller på hænder.
§ 2. Loven træder i kraft den 15. juni 1966.
§ 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.
Givet på Christiansborg slot, den 8. juni 1966.
Under Vor Kongelige Hånd og Segl.
FREDERIK R.

Vi snakker her om en lov der på sin vis omhandler et regelsæt der bare ikke længere passer ind i vores tid.
-Ihvertfald hvis vi spørger rigtig mange mennesker der er glade for tatoveringer generelt.

Er det virkelig sådan, at vi idag, lever i et samfund, hvor det “øverste lag” finder det upassende at du har tatoveringer de “forkerte” steder på kroppen.

Jeg er helt enig i, at man bør være fyldt 18 år, før man lader sig tatovere… Mest af alt fordi der er flere grunde til dette.
Det man finder fedt som 14 årig, er stort set ALDRIG helt så lækkert, når man er blevet lidt ældre.. – En anden årsag til at jeg finder denne regel vigtig. er at tatoveringer ofte vil “flytte sig” på kroppen, hvis man ikke er færdig udviklet. Og derfor vil en tatovering der blev placeret midt på overarmen – have tendens til senere at sidde nær skulderen, hvis vedkommende har ændret størrelse i sin teenager periode.
Sidste – måske mest tanke vækkende årsag kunne være at man som 15 årig , ville have en 10 år gammel tatovering allerede som 25 årig.. hvor man jo stadig er et ungt menneske..
-Derfor bør reglen om at man skal være myndig for at blive tatoveret aldrig ændres!

Men…men…men..
At lovgive imod tatoveringer på hoved – hals og hænder…. Er jo nærmest en sag til menneske rettigheds kommisioner.!
Hvem skal bestemme over din og min krop?? Og måske endnu vigtigere…. Hvorfor ?

Hvorfor er det ulovligt at lade sig tatovere på hoved hals og hænder.? Da der jo på ingen måde er forbundet noget som helst farligt ved dette …. Andet end, at vedkommende der får dette lavet, begrænser sig selv i et vist omfang. Her mener jeg i forbindelse med et hvilket som helst førstegangs indtryk hos folk, men det syntes jeg må være op til det individuelle menneske at beslutte for dem selv.

(Dette er jo egentlig et produkt af denne lovgivning -Da fordomme jo lever bedst i mangel på viden- og frygt for det fremmede)
Men er kroppen ikke det eneste vi i bund og grund helt selv bestemmer over???
Er din krop ikke helt og aldeles DIN?!
Ville det fair, hvis der var en lov der sagde du ikke måtte være langhåret? – En lov der forbød dig at solbade dig fra din oprindelige kulør. Eller hvad hvis det blev ulovligt for piger at få kunstige negle påsat?
Nej vel…

Vi lever i år 2014 , hvor det er blevet nærmest en trend, at piger ligger sig under kirugens skalpel, for at få indopereret silicone implanter i kroppen. –Og hvor man borer voksne mænd i hoved bunden for derefter at “plante” nye hårsække således at manden her, vil få nyt hår. -Fordi vedkommende har svært ved at acceptere sin mangel på samme.

Men samtidig, lever vi i en tid der ikke er klar til at indse, at et anker på hånden, en skorpion på halsen , eller en stjerne bag øret , bare IKKE ændrer noget som helst ved personen…??????
-Når alt kommer til alt, er det er jo “bare” en tegning.

Er det ikke på tide, at Danmark som et af de eneste lande efterhånden, vågner op, og indser at vi her er temmelig langt bagud.
Hvorfor skal tatovøre rundt om i landet ligge under for en middelalder agtig lovgivning, som alligevel overtrædes hver eneste dag. – Og derfor kriminalisere tatovøren som udføre disse tatoveringer.?

Hvad om man revuderede denne lov – og istedet satte nogle BRUGBARE regler op i tattoveringsbranchen?!

Ville det ikke være bedre at sætte fokus på nogle lovgivninger omkring hygiejne og “skills” foreksempel?

Kunne man forestille sig at folk ville være bedre tjent med en lov der som eksempel kunne dreje sig om at man som det mindste SKAL bruge en ny nål, hver gang man tatoverer?
At det skal være lovpligtigt, at tatovører skal registreres og have autorisation for at kunne åbne en forretning. Og at de skal have gennemgået kurser i bl.a. hygiejne og risici for f.eks. infektioner?

Meningerne er mange og meget splittede!

Hvad syntes du en ny lovgivning bør indholde??

Flere lignende artikler